Alpha Makelaardij

Opkoopbescherming

25 januari 2022

Per 1 januari 2022 is de wet ‘Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ in werking getreden.

De wet maakt het mogelijk om in een gebied een “opkoopbescherming” in te voeren. De opkoopbescherming moet er voor zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen (prijsniveau verschilt per gemeente) ook in de bestaande bouw behouden kunnen blijven in het koopsegment en niet worden opgekocht door beleggers voor de verhuur. Koper moet een woning dus zelf gaan bewonen en mag het gedurende een termijn van 4 jaar niet verhuren, uitzonderingen daargelaten. 

De gemeenteraad van Gouda overweegt de opkoopbescherming eveneens in te voeren. In het tweede kwartaal van 2022 wordt hierover meer duidelijk. De opkoopbescherming gaat pas in als het daadwerkelijke besluit is genomen. Tot die tijd is het voor beleggers mogelijk om woningen in het goedkope en middeldure segment te verwerven.

Duur opkoopbescherming
Een koper is voor een periode van 4 jaar gebonden is aan de opkoopbescherming. Wanneer de opkoopbescherming van rechtswege vervalt of wanneer die wordt ingetrokken vervalt deze termijn en kan de woning verhuurd worden zonder vergunning.

Uitzonderingsgevallen om toch te verhuren
Niet in alle gevallen is het redelijk om een eigenaar van een koopwoning te verbieden de woning te verhuren. De wet voorziet in uitzonderingen:

1.      verhuur aan een woningzoekende die een bloed- of aanverwantschap in de eerste graad of in de tweede graad heeft met de eigenaar. Bijvoorbeeld de verhuur van ouders aan een van de kinderen, of zelfs grootouders die willen verhuren aan kleinkinderen;

2.      tijdelijke verhuur van de woning indien de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft bewoond en kan aantonen dat de verhuur slechts voor maximaal 12 maanden is;

3.      verhuur van woonruimte die onlosmakelijke deel uitmaakt van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Tijdelijke regeling kan worden verlengd
De regeling met betrekking tot de opkoopbescherming vervalt in beginsel op 1 januari 2025. Binnen drie jaar na inwerkingtreding van de wet wordt er een evaluatie uitgevoerd. Het is dus mogelijk dat de opkoopbescherming verlengd wordt. 

Moment van overdracht woning van belang
De opkoopbescherming geldt uitsluitend voor koopwoningen die na invoering van de opkoopbescherming in een betreffende buurt op naam worden verkregen (door inschrijving van de akte van levering in de openbare registers) en voor woningen die in verhuurde staat waren voor een periode van minder dan zes maanden op de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar.

Woningen die op het moment van eigendomsoverdracht aan de nieuwe eigenaar langer dan zes maanden in verhuurde staat zijn en woningen die op naam worden verkregen (door inschrijving van de akte van levering in de openbare registers) voordat de opkoopbescherming is ingevoerd vallen niet onder de maatregel.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bron: NVM Update en Alpha Makelaardji BV