Alpha Makelaardij

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens. 
 
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
 
U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

-uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
-De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.
-De datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan.
-De omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, plattegronden, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde.
-Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
-De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.
-Wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens, zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum.
-Overige door u aan ons verstrekte informatie.  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
 
-uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
-Het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen.
-Gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.
-Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
-Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens, zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum.
-Overige door u aan ons verstrekte informatie.  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.   
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
 
-uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
-Gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum.
-De reden van koop of huur.
-Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
-Gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs.
-Overige door u aan ons verstrekte informatie.  
 
Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
 
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

-om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor, andere (huizen)websites, sociale media of in verkoopbrochures.
-Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt). 
-Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren.
-Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor. Wanneer u zich hiervoor wilt afmelden kunt u contact met ons opnemen.

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

-om informatie toe te sturen omtrent andere objecten.
-Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
-Voor het opstellen van formele documenten, zoals bijvoorbeeld een koopakte, koopovereenkomst, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor 
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst en overige documenten toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

-voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht.
-Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
-Voor het opstellen van formele documenten, zoals bijvoorbeeld een koopakte, koopovereenkomst, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.  
 
Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dienen te worden gericht aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 
 
Heeft u vragen?
Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Ingeval van vragen verzoeken wij u ons makelaarskantoor te benaderen.