Alpha Makelaardij

NHG: meer mogelijk tegen lagere kosten

08 november 2018

Per 01 januari 2019 hogere kostengrens en lagere borgtochtprovisie NHG

Op basis van de meest recente koopsommen heeft NHG de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen voor het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 307.400,-.

NHG meldt dat de borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (de NHG-premie) in 2019 wordt verlaagd. Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen daarvoor 0,9% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 1%.

 

NHG spreekt van een eerste stap naar een lagere en stabielere premie, die minder afhankelijk moet worden van schommelingen op de woningmarkt. De bedoeling is dan ook om de borgtochtprovisie na 2019 nog verder te verlagen. 

De NVM ziet de huidige verlaging als een hele kleine stap in de goede richting. Voor starters, die de NHG-premie niet meer kunnen meefinancieren, blijft het echter een druppel op de gloeiende plaat. De NVM pleit al langer voor het volledig fiscaal aftrekbaar maken van alle "kosten koper" als maatregel om starters tegemoet te komen.

Bron: NVM en NHG