Alpha Makelaardij

Prinsjesdag 2018

21 september 2018

Op dinsdag 18 september heeft het kabinet Rutte III haar begroting voor 2019 gepresenteerd. De begroting en het bijbehorende belastingplan worden tussen nu en eind december door de Tweede Kamer behandeld. In de Troonrede sprak de Koning onder andere zijn zorgen uit over de oververhitte woningmarkt.

Een groot probleem is de oververhitte woningmarkt. Vooral in de grote steden zijn betaalbare woningen schaars en komen starters er niet of nauwelijks tussen. Er is grote behoefte aan woningen met een huur van 700 tot 1000 euro per maand. De regering slaat de handen ineen met gemeenten, woningcorporaties en bouwers. Het gezamenlijke doel is de bestaande woningvoorraad beter te benutten, uitwassen op de huurmarkt tegen te gaan en een inhaalslag te maken in de bouw van nieuwe huizen. De ambitie is om per jaar gemiddeld 75.000 woningen te bouwen. Het spreekt vanzelf dat de problemen niet met één druk op de knop zijn op te lossen. Maar het is wel noodzakelijk het tij te keren.

Het kabinet heeft de volgende beleidsmaatregelen aangekondigd:

Hypotheekrenteaftrek naar 49%
Het komende jaar wordt de hypotheekrente afgebouwd met 0,5 procent, naar 49 procent. De afbouw gaat jaarlijks met 0,5 procentpunt tot 2020, daarna wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd met jaarlijks 3 procentpunt, totdat per 2023 het basistarief van 36,95 procent is bereikt.

Hillen-aftrek naar 96,66%
Vanaf 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-regeling) in 30 jaar uitgefaseerd met 3,33% per jaar. In 2019 krijgt een woningeigenaar met een lage hypotheekschuld een extra aftrek van nog maar 96,66% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente.

Overgangsregeling schenkvrijstelling vervalt
De overgangsregeling voor de schenkvrijstelling tot €100.800 vervalt per 2019. Deze regeling houdt in dat ouders tot aan dit bedrag kunnen schenken aan hun kinderen, ook wanneer zij in het verleden al een schenkvrijstelling hebben gebruikt. De schenking moet wel door het kind gebruikt worden voor het kopen van een eigen woning of het aflossen van de eigenwoningschuld.
N.B. Wanneer ouders nog niet eerder belastingvrij een bedrag aan hun kinderen hebben geschonken kunnen zij ook na 2019 nog gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling van €100.800.

De fiscale aftrekbaarheid voor onderhoud aan rijksmonumenten wordt vervangen door een subsidieregeling
Het kabinet gaat een subsidieregeling optuigen voor monumentenonderhoud. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten kunnen nu nog een deel van hun onderhoudskosten fiscaal verrekenen.

Volgens het kabinet staat de Nederlandse economie er goed voor: de koopkracht groeit, de inkomensongelijkheid blijft stabiel en Nederlandse huishoudens bouwen hun hypotheekschulden licht af.

De NVM is blij dat het kabinet doordrongen is van de noodzaak om zo snel mogelijk meer woningen te realiseren. Een toenemend woningtekort en sterk stijgende prijzen vormen een steeds grotere bedreiging voor de koopkracht en daarmee ook voor de toekomstige economische groei van Nederland.

Bron: https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2018/09/prinsjesdag